Решение о запрете на посещение лесов № 1299 от 10.04.2020